แผนพัฒนาท้องถิ่น
การติดต่อสอบถาม
แบบคำร้องทุกข์/ร้องเรียน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
แบบฟอร์มการให้บริการ
บริหารงานคลัง
แผนอัตรากำลัง
การจัดซื้อจัดจ้าง
การตรวจสอบภายใน
กฎหมายน่ารู้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ข้อมูล ITA
เฟสบุ๊ก อบต.
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ อบต.


  หน้าแรก     สำนักปลัด 

สำนักปลัด
สำนักปลัด  


นายประจักษ์ ปัดครบุรี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกระชาย
โทรศัพท์ : 085-4794645


ว่าง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นางสาวประภาพร โสภัณนา
หัวหน้าสำนักปลัด
โทรศัพท์ : 081-3934004


นางสาวสุนันทา หุ่นกระโทก
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
โทรศัพท์ : 086-2469677


นางสาวศศิชา ปุญณวิช
นิติกรปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 099-1696995


นายสมภพ ทองแสงสุข
นักทรัพยากรบุคคล
โทรศัพท์ : 086-6516652


นายทวีทรัพย์ บุญนิวัฒน์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 086-2567019


นางนัฎฐาภรณ์ จันทร์พยัพ
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน
โทรศัพท์ : 087-2420435


สิบเอกณัทภัทร เลียบกระโทก
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทรศัพท์ : 083-6372888


นางสาวพิมพ์ชนก ลาดกระโทก
ผู้ช่วยเจ้างานการเกษร
โทรศัพท์ : 092-7479660


นายชาญชัย โฮนกระโทก
คนสวน
โทรศัพท์ : 087-2616142


นายดำรง หงิมกระโทก
พนักงานขับรถยนต์
โทรศัพท์ : 087-2516196


นายสุริยา สุขกระโทก
พนักงานขับรถยนต์
โทรศัพท์ : 093-5721952


นายอำนาจ กลางพิมาย
พนักงานขับรถยนต์
โทรศัพท์ : 081-0699741


นายบุญช่วย เหิบกระโทก
คนงานทั่วไป
โทรศัพท์ : 093-0568299


นางสาวกฤษติกา ญาติกระโทก
คนงานทั่วไป
โทรศัพท์ : 099-1723932
สาสน์จากผู้บริหาร

นายเฉลิม ยศกระโทก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกระชาย
สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลผู้บริหาร
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
แบบลงทะเบียน
ลิงค์ต่างๆ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.236.214.19
คุณเข้าชมลำดับที่ 758,407

แหล่งท่องเที่ยว อบต.
คู่มือ ต่างๆ
แบบสอบถาม
เว็บไซต์ในเครือข่าย

ปฎิทินกิจกรรม
พฤษภาคม 2564
อา พฤ
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 1011 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 10 พฤษภาคม 2564
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกระชาย
อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 044070406 , 044070416   Fax : 044070416
Email : khokkachai@homail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.