แผนพัฒนาท้องถิ่น
การติดต่อสอบถาม
แบบคำร้องทุกข์/ร้องเรียน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
แบบฟอร์มการให้บริการ
บริหารงานคลัง
แผนอัตรากำลัง
การจัดซื้อจัดจ้าง
การตรวจสอบภายใน
กฎหมายน่ารู้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ข้อมูล ITA
เฟสบุ๊ก อบต.
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ อบต.


  หน้าแรก     ทำเนียบฝ่ายสภา 

ทำเนียบฝ่ายสภา
ทำเนียบฝ่ายสภา  


นายวัชรินทร์ กลางพิมาย
ประธานสภา
โทรศัพท์ : 087-8734990


นายแมน เดือนสันเทียะ
รองประธานสภา
โทรศัพท์ : 084-4707440


นายประจักษ์ ปัดครบุรี
เลขาสภา
โทรศัพท์ : 085-4794645


นางประนอม ฮอกระโทก
สมาชิกสภาอบต. หมู่ 1


นายแมน เดือนสันเทียะ
สมาชิกสภาอบต. หมู่ 1


นายสมบูรณ์ ยัดกระโทก
สมาชิกสภาอบต. หมู่ 2


นายม้วน รอดกระโทก
สมาชิกสภาอบต. หมู่ 2


นางส้มเกลี้ยง มีสิงห์
สมาชิกสภาอบต. หมู่ 3


นายสุเวช ไหกระโทก
สมาชิกสภาอบต. หมู่ 3


นายสุธรณ์ อ่วมกระโทก
สมาชิกสภาอบต. หมู่ 4


นายบัญชา อมกระโทก
สมาชิกสภาอบต. หมู่ 4


นายชาตรี สุริยะ
สมาชิกสภาอบต. หมู่ 5


นายสังเวียน แอบกิ่ง
สมาชิกสภาอบต. หมู่ 6


นายนพคุณ บุญพิคำ
สมาชิกสภาอบต. หมู่ 7


นางชัชรีย์ ครองกระโทก
สมาชิกสภาอบต. หมู่ 7


นายสถิต อาจชำนาญ
สมาชิกสภาอบต. หมู่ 8


นายสมพงษ์ ฉิมครบุรี
สมาชิกสภาอบต. หมู่ 8


นายสถิต สินเธาว์
สมาชิกสภาอบต. หมู่ 9


นางวารี แก่นกระโทก
สมาชิกสภาอบต. หมู่ 9


นายสำเริง เศษกระโทก
สมาชิกสภาอบต. หมู่ 10


นายนิพนธ์ แซ่เอี้ย
สมาชิกสภาอบต. หมู่ 10


นายวีระ โอดกระโทก
สมาชิกสภาอบต. หมู่ 11


นายสนอง ญาติกระโทก
สมาชิกสภาอบต. หมู่ 11


นายวีระชัย หยุดกระโทก
สมาชิกสภาอบต. หมู่ 12


นางรักซ้อน มาแสง
สมาชิกสภาอบต. หมู่ 13


นางไพลิน พูนกระโทก
สมาชิกสภาอบต. หมู่ 13


นายประยงค์ วงศ์จักร
สมาชิกสภาอบต. หมู่ 14


นายธนากร ศรีนอก
สมาชิกสภาอบต. หมู่ 14


นางจันตรา แรดกระโทก
สมาชิกสภาอบต. หมู่ 15


นายลำยวน พลัดอุบล
สมาชิกสภาอบต. หมู่ 15


นายสมพร เชื่อฟัง
สมาชิกสภาอบต. หมู่ 16


นายสมพิษ ชาวสวน
สมาชิกสภาอบต. หมู่ 16


นายวรวัฒน์ พุตจะโป๊ะ
สมาชิกสภาอบต. หมู่ 17


นางสมพิศ โยนกระโทก
สมาชิกสภาอบต. หมู่ 17


นายดำรง อ่วมกระโทก
สมาชิกสภาอบต. หมู่ 18


นายสมคิด พื้นกระโทก
สมาชิกสภาอบต. หมู่ 18


นายบวร หยิมกระโทก
สมาชิกสภาอบต. หมู่ 19


นายวัชรินทร์ กลางพิมาย
สมาชิกสภาอบต. หมู่ 19


นายลำจวน คงสมปราชญ์
สมาชิกสภาอบต. หมู่ 20


นายทองดี หาดกระโทก
สมาชิกสภาอบต. หมู่ 21


นายสุดใจ ดีเกษม
สมาชิกสภาอบต. หมู่ 22


นายนุชิต อกกระโทก
สมาชิกสภาอบต. หมู่ 22


นางวรรณี ร่วมกระโทก
สมาชิกสภาอบต. หมู่ 23


นายสมภพ ส่องกระโทก
สมาชิกสภาอบต. หมู่ 23


นาย สุวรรณ ยอดผักแว่น
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 24


นายสุทัศน์ แย้มทะเล
สมาชิกสภาอบต. หมู่ 24
สาสน์จากผู้บริหาร

นายเฉลิม ยศกระโทก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกระชาย
สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลผู้บริหาร
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
แบบลงทะเบียน
ลิงค์ต่างๆ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.236.214.19
คุณเข้าชมลำดับที่ 758,619

แหล่งท่องเที่ยว อบต.
คู่มือ ต่างๆ
แบบสอบถาม
เว็บไซต์ในเครือข่าย

ปฎิทินกิจกรรม
พฤษภาคม 2564
อา พฤ
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 1011 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 10 พฤษภาคม 2564
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกระชาย
อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 044070406 , 044070416   Fax : 044070416
Email : khokkachai@homail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.