แผนพัฒนาท้องถิ่น
การติดต่อสอบถาม
แบบคำร้องทุกข์/ร้องเรียน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
แบบฟอร์มการให้บริการ
บริหารงานคลัง
แผนอัตรากำลัง
การจัดซื้อจัดจ้าง
การตรวจสอบภายใน
กฎหมายน่ารู้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ข้อมูล ITA
เฟสบุ๊ก อบต.
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ อบต.  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
ประชุมประชาคมตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 เพิ่มเติม 
โครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะ การทิ้ง การคัดแยกขยะและกำจัดขยะอย่างถูกวิธี  ประจำปีงบประมาณ 2563
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประชาสัมพันธ์ กำหนดการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2564
 วันที่29 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. การประชุมเรื่อง ซ่อมแซมถนนที่พื้นที่คาบเกี่ยวหลายพื้นที่ เพื่อตรวจสอบความรับผิดชอบในเขตพื้นที่ ตามที่ได้มีหนังสือของสภาเครือข่ายสภาประชาชนอำเภอครบุรี-เสิงสาง ของบประมาณในการซ่อมแซมถนน โดยร่วมประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ครบุรีร่วมกับ ผู้นำจากองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกระชาย องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
 โครงการชุมชมสะอาดอย่างยั่งยืน ประจำปี พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกระชาย ตำบลโคกกระชาย อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน อย่างเข็มแข็งและยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   
 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกระชาย รับการตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ (Local Performance Assessment:LPA) ประจำปี 2563
 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565
   ประชาคมตำบลแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ต่อไป
สาสน์จากผู้บริหาร

นายเฉลิม ยศกระโทก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกระชาย
สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลผู้บริหาร
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
แบบลงทะเบียน
ลิงค์ต่างๆ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.236.214.19
คุณเข้าชมลำดับที่ 758,642

แหล่งท่องเที่ยว อบต.
คู่มือ ต่างๆ
แบบสอบถาม
เว็บไซต์ในเครือข่าย

ปฎิทินกิจกรรม
พฤษภาคม 2564
อา พฤ
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 1011 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 10 พฤษภาคม 2564
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกระชาย
อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 044070406 , 044070416   Fax : 044070416
Email : khokkachai@homail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.